Archive

Posts Tagged ‘delta wye conversion’

Delta Wye

September 22nd, 2010 Comments off

Delta Wye

siemen 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
siemen 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$1,099.00

HAMMOND 1125kva transformer 600v 480v 277v 3 phase 3R 575v 460v 266v delta wye
HAMMOND 1125kva transformer 600v 480v 277v 3 phase 3R 575v 460v 266v delta wye
$1,549.00

75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$949.00

480 delta 208 120 wye 75KVA transformer
480 delta 208 120 wye 75KVA transformer
$700.00

hevi duty 15kva transformer 3 phase 208v 208v 120v delta wye 220v 230v isolation
hevi duty 15kva transformer 3 phase 208v 208v 120v delta wye 220v 230v isolation
$550.00

Transformer 208 Delta to 120 208 Wye 3 Phase 25KVA
Transformer 208 Delta to 120 208 Wye 3 Phase 25KVA
$267.79

15kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v ite
15kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v ite
$349.00

30kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v sylvania
30kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v sylvania
$349.00

Square D 15T3H 15 KVA TRansformer 480 208Y 120 V DELTA WYE
Square D 15T3H 15 KVA TRansformer 480 208Y 120 V DELTA WYE
$345.00

Cutler Hammer 75 KVA Transformer 480 208Y 120 V48M28T75D Delta Wye 3 phase
Cutler Hammer 75 KVA Transformer 480 208Y 120 V48M28T75D Delta Wye 3 phase
$900.00

SQUARE D 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
SQUARE D 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$574.00

45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v ge metal
45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v ge metal
$550.00

GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$569.00

Coiltron Transformer Box 70191 605 0219 001 480VAC To 230VAC 3PH Delta to Wye
Coiltron Transformer Box 70191 605 0219 001 480VAC To 230VAC 3PH Delta to Wye
$129.99

Ge 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v 440v hn
Ge 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v 440v hn
$849.00

cutler hammer 30kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v
cutler hammer 30kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v
$449.00

45kva transformer 3 phase 208V 400Y 231V delta wye 380v 220v REX
45kva transformer 3 phase 208V 400Y 231V delta wye 380v 220v REX
$1,999.00

Square D 45kva transformer three 3 phase 480v 208v 120v delta wye 230v 460v 220v
Square D 45kva transformer three 3 phase 480v 208v 120v delta wye 230v 460v 220v
$599.00

federal 40kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v 45kva 30kva
federal 40kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v 45kva 30kva
$425.00

challenger 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
challenger 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
$950.00

acme 75kva transformer 480v 240v 120v LT delta wye 3 phase 460v 230v 440v
acme 75kva transformer 480v 240v 120v LT delta wye 3 phase 460v 230v 440v
$1,349.00

225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v square d
225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v square d
$1,699.00

70kva transformer 480v 480v 277v 230v 133v 110v delta wye 240v 75kva 3 phase 1
70kva transformer 480v 480v 277v 230v 133v 110v delta wye 240v 75kva 3 phase 1
$1,299.00

SQUARE D 75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
SQUARE D 75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$825.00

FPE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v
FPE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v
$1,100.00

3 Phase 2100VA Transformer Primary 480V Delta 253A Secondary 380V Wye 303A
3 Phase 2100VA Transformer Primary 480V Delta 253A Secondary 380V Wye 303A
$350.00

ITE 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
ITE 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$1,099.00

Square D 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v 230v
Square D 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v 230v
$549.00

45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v energy ef
45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v energy ef
$639.00

75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 440v 220v 230v 3 phase
75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 440v 220v 230v 3 phase
$849.00

30kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye portable temporary panel
30kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye portable temporary panel
$1,000.00

75kva transformer 3 phase 416v 208v 120v delta wye 400V 380v 220v VOLT 3R
75kva transformer 3 phase 416v 208v 120v delta wye 400V 380v 220v VOLT 3R
$1,799.00

225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v ge
225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v ge
$1,600.00

POWERFORMER 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
POWERFORMER 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
$799.00

Olsun 40kva transformer 3 phase 460v 460v 266v 480v delta wye 30kva 45kva
Olsun 40kva transformer 3 phase 460v 460v 266v 480v delta wye 30kva 45kva
$425.00

GE General Electric 45 KVA Transformer 240 208Y 120 9T23B3813 Delta Wye 3 PH
GE General Electric 45 KVA Transformer 240 208Y 120 9T23B3813 Delta Wye 3 PH
$1,150.00

SQUARE D 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
SQUARE D 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$2,399.00

300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v 440v
300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v 440v
$2,399.00

Dongan 63 4315 Three Phase Transformer 480VAC Delta Primary to 208 120VAC Wye
Dongan 63 4315 Three Phase Transformer 480VAC Delta Primary to 208 120VAC Wye
$700.00

New 15kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v ge
New 15kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v ge
$699.00

1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$1,100.00

75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v powertran
75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v powertran
$915.00

ITE 225 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y225
ITE 225 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y225
$2,100.00

GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v K factor 13
GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v K factor 13
$1,950.00

15kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 480 208 120 t0296 460v 220v
15kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 480 208 120 t0296 460v 220v
$395.00

75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v siemens 200
75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v siemens 200
$925.00

SQUARE D 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
SQUARE D 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$924.00

SQUARE D 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
SQUARE D 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$899.00

Square D 3T2F General Purpose Transformer 480 Delta In 208 VAC WYE 120VC Out 3PH
Square D 3T2F General Purpose Transformer 480 Delta In 208 VAC WYE 120VC Out 3PH
$549.99

GE 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
GE 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$849.00

EATON 75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
EATON 75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$899.00

G E 300 KVA 480 208 120 DELTA WYE TRANSFORMER
G E 300 KVA 480 208 120 DELTA WYE TRANSFORMER
$2,300.00

Square D 45 KVA 3 Phase Transformer 480 208 120 Delta to Wye
Square D 45 KVA 3 Phase Transformer 480 208 120 Delta to Wye
$895.00

75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v energy ef
75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v energy ef
$999.00

Cutler 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
Cutler 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$549.00

new 150kva transformer 2300v 1328v 460v wye delta 132v 480v
new 150kva transformer 2300v 1328v 460v wye delta 132v 480v
$2,900.00

Hevi Duty 30 KVA Transformer 480 208Y 120 T2H30 Delta Wye 3 Phase AA
Hevi Duty 30 KVA Transformer 480 208Y 120 T2H30 Delta Wye 3 Phase AA
$450.00

ITE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v
ITE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v
$1,800.00

MGM 300kva transformer 480v 240v 120v delta wye 460v volts 3 phase 230v 220v
MGM 300kva transformer 480v 240v 120v delta wye 460v volts 3 phase 230v 220v
$3,899.00

square d 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220 SORGEL
square d 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220 SORGEL
$1,799.00

Delta Wye Recently Purchased:

Marelco 23 kVA 230 460 Delta to 230 WYE TE 300 58 3 M 5739 3PH Transformer 23kVA, 480 delta 208 120 wye 75KVA transformer, Transformer 208 Delta to 120 208 Wye 3 Phase 25KVA, 3 Phase 2100VA Transformer Primary 480V Delta 253A Secondary 380V Wye 303A, GE 1000 kVA P101228 Dry Type Transformer Delta 480 277v Wye and P11228, ONEAC CLD31500SPL 480 DELTA 65A 208 120 WYE 150A 50 60 HZ 3 PH P N010 300, square d 225kva transformer 4160v 208v 120v 3 phase delta wye oil filled 416Y, Square d 500kva transformer three 3 phase 480v 277v 416v delta wye 400v 460v, NEW REX 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v, MGM 300kva transformer 480v 240v 120v delta wye 460v volts 3 phase 230v 220v, new 225kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye square d 460v 220v 230v, 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v GE 400, 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v GE, 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v Cutler hammer, GE 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v meta, Rex 225kva transformer three 3 phase 240v 208v 120v delta wye 230v 220v, 75 KVA GE Transformer 480 208 120 Delta Wye 3 phase with taps, 150kva transformer 2400v 208v 120v DELTA WYE 3 PHASE volt sylvania 220v 230v, new 150kva transformer 2300v 1328v 460v wye delta 132v 480v, 150kva transformer 400v 208v 120v delta wye 380v 220v 230v 3 phase three, 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3r 460v volts 480 208 220 300t3h, 45kva transformer 3 phase 400v 231v 208v delta wye 380v 220v Square d, SQUARE D 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v, 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v 440v, ITC 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase 460v 220v 440v, G E 300 KVA 480 208 120 DELTA WYE TRANSFORMER, 1125kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye volt 460v 220v 3r 230v, 93kva transformer 480v 400v 231v delta wye 3 phase volt 380v 220v 75kva 1125, ITE 225 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y225, Federal Pacific 225 KVA Transformer 480 208Y 120 27530 0074 Delta Wye 3 PH, 45kva transformer 3 phase 208V 400Y 231V delta wye 380v 220v REX, GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v K factor 13, ITE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v, 1125kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye volt 460v 220v 3r 230v, square d 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220 SORGEL, 75kva transformer 3 phase 416v 208v 120v delta wye 400V 380v 220v VOLT 3R, GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v, ITE 150 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y150,