Archive

Posts Tagged ‘delta wye conversion’

Delta Wye

September 22nd, 2010 Comments off

Delta Wye

HAMMOND 1125kva transformer 600v 480v 277v 3 phase 3R 575v 460v 266v delta wye
HAMMOND 1125kva transformer 600v 480v 277v 3 phase 3R 575v 460v 266v delta wye
$1,549.00

GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$569.00

45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v energy ef
45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v energy ef
$639.00

1125kva transformer 240v 208v 120v delta wye 3 phase volt 220v 230v
1125kva transformer 240v 208v 120v delta wye 3 phase volt 220v 230v
$1,749.00

Square d 30kva transformer 3 phase 480v 480v 277v delta wye volt 460v 3r isolat
Square d 30kva transformer 3 phase 480v 480v 277v delta wye volt 460v 3r isolat
$899.00

51kva transformer 3 phase 460v 266v 480v delta wye 45kva
51kva transformer 3 phase 460v 266v 480v delta wye 45kva
$475.00

EATON 75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
EATON 75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$899.00

GE 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
GE 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$849.00

Cutler Hammer 75 KVA Transformer 480 208Y 120 V48M28T75D Delta Wye 3 phase
Cutler Hammer 75 KVA Transformer 480 208Y 120 V48M28T75D Delta Wye 3 phase
$900.00

CHALLENGER 150kva transformer 480v 380v 220v delta wye 3 phase volt 400v 231v
CHALLENGER 150kva transformer 480v 380v 220v delta wye 3 phase volt 400v 231v
$2,999.00

3 Phase 2100VA Transformer Primary 480V Delta 253A Secondary 380V Wye 303A
3 Phase 2100VA Transformer Primary 480V Delta 253A Secondary 380V Wye 303A
$350.00

federal 40kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v 45kva 30kva
federal 40kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v 45kva 30kva
$425.00

Olsun 40kva transformer 3 phase 460v 460v 266v 480v delta wye 30kva 45kva
Olsun 40kva transformer 3 phase 460v 460v 266v 480v delta wye 30kva 45kva
$425.00

POWERFORMER 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
POWERFORMER 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
$799.00

208 Delta to 120 208 Wye 3 Phase Transformer 25KVA
208 Delta to 120 208 Wye 3 Phase Transformer 25KVA
$323.18

30kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye portable temporary panel
30kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye portable temporary panel
$1,000.00

ITE 150 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y150
ITE 150 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y150
$1,700.00

GE General Electric 45 KVA Transformer 240 208Y 120 9T23B3813 Delta Wye 3 PH
GE General Electric 45 KVA Transformer 240 208Y 120 9T23B3813 Delta Wye 3 PH
$1,150.00

1125kva transformer 480v 208v volt 120v stainless steel 3 phase delta wye
1125kva transformer 480v 208v volt 120v stainless steel 3 phase delta wye
$1,600.00

70kva transformer 480v 480v 277v 230v 133v 110v delta wye 240v 75kva 3 phase 1
70kva transformer 480v 480v 277v 230v 133v 110v delta wye 240v 75kva 3 phase 1
$1,299.00

G E 300 KVA 480 208 120 DELTA WYE TRANSFORMER
G E 300 KVA 480 208 120 DELTA WYE TRANSFORMER
$2,300.00

FPE 150kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v
FPE 150kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v
$1,549.00

westing 45kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v 230v
westing 45kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v 230v
$599.00

Federal Pacific 36 B 20 KVA Delta Wye Drive Isolation Transformer XLNT 1
Federal Pacific 36 B 20 KVA Delta Wye Drive Isolation Transformer XLNT 1
$455.00

ge qht 45kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v 230v
ge qht 45kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v 230v
$549.00

WESTINGHOUSE 45kva transformer 3 phase 480v 480v 277v DELTA WYE
WESTINGHOUSE 45kva transformer 3 phase 480v 480v 277v DELTA WYE
$425.00

75kva transformer 3 phase 416v 208v 120v delta wye 400V 380v 220v VOLT 3R
75kva transformer 3 phase 416v 208v 120v delta wye 400V 380v 220v VOLT 3R
$1,799.00

63kva transformer 460v 460v 266v volt fpe delta wye 3r 480v warranty
63kva transformer 460v 460v 266v volt fpe delta wye 3r 480v warranty
$499.00

square d 225kva transformer 4160v 208v 120v 3 phase delta wye oil filled 416Y
square d 225kva transformer 4160v 208v 120v 3 phase delta wye oil filled 416Y
$7,999.00

15kva transformer 480v 208v 120v volt 3r 208y delta wye
15kva transformer 480v 208v 120v volt 3r 208y delta wye
$475.00

225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v ge
225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v ge
$1,600.00

75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v siemens 200
75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v siemens 200
$925.00

15KVA Transformer 400V WYE 230 to 208V Delta Hammond adj taps
15KVA Transformer 400V WYE 230 to 208V Delta Hammond adj taps
$225.00

45kva transformer 3 phase 400v 231v 208v delta wye 380v 220v Square d
45kva transformer 3 phase 400v 231v 208v delta wye 380v 220v Square d
$2,400.00

ITC 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase 460v 220v 440v
ITC 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase 460v 220v 440v
$2,399.00

Dongan 63 4315 Three Phase Transformer 480VAC Delta Primary to 208 120VAC Wye
Dongan 63 4315 Three Phase Transformer 480VAC Delta Primary to 208 120VAC Wye
$700.00

GE 75kva transformer 480v 240v delta wye 3 phase 460v 230v 440v
GE 75kva transformer 480v 240v delta wye 3 phase 460v 230v 440v
$1,299.00

GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$549.00

ITE 1125 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y112
ITE 1125 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y112
$1,300.00

new 225kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye square d 460v 220v 230v
new 225kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye square d 460v 220v 230v
$3,800.00

Marelco 23 kVA 230 460 Delta to 230 WYE TE 300 58 3 M 5739 3PH Transformer 23kVA
Marelco 23 kVA 230 460 Delta to 230 WYE TE 300 58 3 M 5739 3PH Transformer 23kVA
$950.00

75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 440v 220v 230v 3 phase
75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 440v 220v 230v 3 phase
$849.00

new 15kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye square d 460v 220v 230v
new 15kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye square d 460v 220v 230v
$850.00

hevi duty 75kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v 230v
hevi duty 75kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v 230v
$950.00

15kva transformer 480v 208v 120v volt 3r 480 208y 120 delta wye t0196
15kva transformer 480v 208v 120v volt 3r 480 208y 120 delta wye t0196
$350.00

Hevi Duty 30 KVA Transformer 480 208Y 120 T2H30 Delta Wye 3 Phase AA
Hevi Duty 30 KVA Transformer 480 208Y 120 T2H30 Delta Wye 3 Phase AA
$450.00

Coiltron 24 kVA 70191 3 Ph Transformer 480V 230V Delta to Wye 24kVA
Coiltron 24 kVA 70191 3 Ph Transformer 480V 230V Delta to Wye 24kVA
$249.99

HPS 30 KVA Transformer 480 208Y 120 NMK030KB Delta Wye 3 Ph 3R Outdoor
HPS 30 KVA Transformer 480 208Y 120 NMK030KB Delta Wye 3 Ph 3R Outdoor
$950.00

new 150kva transformer 2300v 1328v 460v wye delta 132v 480v
new 150kva transformer 2300v 1328v 460v wye delta 132v 480v
$2,900.00

GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v
GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v
$1,750.00

225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v square d
225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v square d
$1,699.00

GE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase
GE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase
$799.00

challenger 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
challenger 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
$950.00

new 9kva transformer 480 120 69y volts 480v y48d09t09tcl12 460 delta wye
new 9kva transformer 480 120 69y volts 480v y48d09t09tcl12 460 delta wye
$700.00

New 15kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v ge
New 15kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v ge
$699.00

FPE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v
FPE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v
$1,100.00

GE 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v meta
GE 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v meta
$3,400.00

MOTOMAN 3PH 60HZ 240 480 575V DELTA 208V WYE 45KVA TRANSFORMER 132765 3
MOTOMAN 3PH 60HZ 240 480 575V DELTA 208V WYE 45KVA TRANSFORMER 132765 3
$349.95

New 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
New 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$1,549.00

MGM 300kva transformer 480v 240v 120v delta wye 460v volts 3 phase 230v 220v
MGM 300kva transformer 480v 240v 120v delta wye 460v volts 3 phase 230v 220v
$3,899.00

Delta Wye Recently Purchased:

Marelco 23 kVA 230 460 Delta to 230 WYE TE 300 58 3 M 5739 3PH Transformer 23kVA, 208 Delta to 120 208 Wye 3 Phase Transformer 25KVA, 15KVA Transformer 400V WYE 230 to 208V Delta Hammond adj taps, 3 Phase 2100VA Transformer Primary 480V Delta 253A Secondary 380V Wye 303A, GE 1000 kVA P101228 Dry Type Transformer Delta 480 277v Wye and P11228, GE 1500 2000 kVA 4160 WYE 2400 480 Delta in 3R Encl Dry Type Transformer 4160Y, ONEAC CLD31500SPL 480 DELTA 65A 208 120 WYE 150A 50 60 HZ 3 PH P N010 300, square d 225kva transformer 4160v 208v 120v 3 phase delta wye oil filled 416Y, NEW REX 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v, federal 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v, MGM 300kva transformer 480v 240v 120v delta wye 460v volts 3 phase 230v 220v, new 225kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye square d 460v 220v 230v, 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v GE 400, 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v GE, 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v Cutler hammer, new Powertran 175kva transformer 208v 120v 240v 139v 150kva 3 phase delta wye, GE 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v meta, Rex 225kva transformer three 3 phase 240v 208v 120v delta wye 230v 220v, CHALLENGER 150kva transformer 480v 380v 220v delta wye 3 phase volt 400v 231v, 75 KVA GE Transformer 480 208 120 Delta Wye 3 phase with taps, 150kva transformer 2400v 208v 120v DELTA WYE 3 PHASE volt sylvania 220v 230v, new 150kva transformer 2300v 1328v 460v wye delta 132v 480v, 150kva transformer 400v 208v 120v delta wye 380v 220v 230v 3 phase three, 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3r 460v volts 480 208 220 300t3h, 45kva transformer 3 phase 400v 231v 208v delta wye 380v 220v Square d, ITC 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase 460v 220v 440v, SQUARE D 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v, G E 300 KVA 480 208 120 DELTA WYE TRANSFORMER, Cutler Hammer 225 KVA Transformer 480 208Y 120 H48M28F22EE Delta Wye 3 Ph, ITE 225 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y225, Federal Pacific 225 KVA Transformer 480 208Y 120 27530 0074 Delta Wye 3 PH, GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v K factor 13, NEW HEVI DUTY 75kva transformer 460v 460v 266v delta wye, square d 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220 SORGEL, 75kva transformer 3 phase 416v 208v 120v delta wye 400V 380v 220v VOLT 3R, GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v, 1125kva transformer 240v 208v 120v delta wye 3 phase volt 220v 230v, ITE 150 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y150,