Archive

Posts Tagged ‘delta wye conversion’

Delta Wye

September 22nd, 2010 Comments off

Delta Wye

Ge 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v 440v hn
Ge 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v 440v hn
$849.00

Cutler 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
Cutler 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$549.00

GE 80kva transformer 3 phase 380v 400v 480v 277v DELTA WYE 75kva
GE 80kva transformer 3 phase 380v 400v 480v 277v DELTA WYE 75kva
$1,799.00

NEW 75kva transformer 400v 400v 231v volt 3 phase delta wye 380v
NEW 75kva transformer 400v 400v 231v volt 3 phase delta wye 380v
$1,799.00

1125kva transformer 240v 208v 120v delta wye 3 phase volt 220v 230v
1125kva transformer 240v 208v 120v delta wye 3 phase volt 220v 230v
$1,749.00

Transformer 208 Delta to 120 208 Wye 3 Phase 25KVA
Transformer 208 Delta to 120 208 Wye 3 Phase 25KVA
$267.79

225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v square d
225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v square d
$1,699.00

75kva transformer 3 phase 416v 208v 120v delta wye 400V 380v 220
75kva transformer 3 phase 416v 208v 120v delta wye 400V 380v 220
$1,799.00

3 Phase 2100VA Transformer Primary 480V Delta 253A Secondary 380V Wye 303A
3 Phase 2100VA Transformer Primary 480V Delta 253A Secondary 380V Wye 303A
$350.00

70kva transformer 480v 480v 277v 230v 133v 110v delta wye 240v 75kva 3 phase 1
70kva transformer 480v 480v 277v 230v 133v 110v delta wye 240v 75kva 3 phase 1
$1,299.00

Square d 30kva transformer 3 phase 480v 480v 277v delta wye volt 460v 3r isolat
Square d 30kva transformer 3 phase 480v 480v 277v delta wye volt 460v 3r isolat
$899.00

1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$1,100.00

challenger 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
challenger 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
$950.00

Dongan 63 4315 Three Phase Transformer 480VAC Delta Primary to 208 120VAC Wye
Dongan 63 4315 Three Phase Transformer 480VAC Delta Primary to 208 120VAC Wye
$700.00

51kva transformer 3 phase 460v 266v 480v delta wye 45kva
51kva transformer 3 phase 460v 266v 480v delta wye 45kva
$475.00

ITE 150 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y150
ITE 150 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y150
$1,360.00

45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v energy ef
45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v energy ef
$639.00

GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$569.00

Cutler Hammer 75 KVA Transformer 480 208Y 120 V48M28T75D Delta Wye 3 phase
Cutler Hammer 75 KVA Transformer 480 208Y 120 V48M28T75D Delta Wye 3 phase
$720.00

Olsun 40kva transformer 3 phase 460v 460v 266v 480v delta wye 30kva 45kva
Olsun 40kva transformer 3 phase 460v 460v 266v 480v delta wye 30kva 45kva
$425.00

G E 300 KVA 480 208 120 DELTA WYE TRANSFORMER
G E 300 KVA 480 208 120 DELTA WYE TRANSFORMER
$2,300.00

45kva transformer 3 phase 400v 231v 208v delta wye 380v 220v Square d
45kva transformer 3 phase 400v 231v 208v delta wye 380v 220v Square d
$2,400.00

GE General Electric 45 KVA Transformer 240 208Y 120 9T23B3813 Delta Wye 3 PH
GE General Electric 45 KVA Transformer 240 208Y 120 9T23B3813 Delta Wye 3 PH
$920.00

federal 40kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v 45kva 30kva
federal 40kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v 45kva 30kva
$425.00

New 15kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v ge
New 15kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye 460v 220v 440v ge
$699.00

Federal Pacific 36 B 20 KVA Delta Wye Drive Isolation Transformer XLNT 1
Federal Pacific 36 B 20 KVA Delta Wye Drive Isolation Transformer XLNT 1
$455.00

new 15kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye square d 460v 220v 230v
new 15kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye square d 460v 220v 230v
$850.00

93kva transformer 480v 400v 231v delta wye 3 phase volt 380v 220v 75kva 1125
93kva transformer 480v 400v 231v delta wye 3 phase volt 380v 220v 75kva 1125
$2,299.00

30kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye portable temporary panel
30kva transformer 480v 208v 120v 3 phase delta wye portable temporary panel
$1,000.00

new 9kva transformer 9 kva 480 208 120 volt 480v 208v Delta Wye 3 Phase
new 9kva transformer 9 kva 480 208 120 volt 480v 208v Delta Wye 3 Phase
$799.00

GE 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
GE 75KVA transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$849.00

cutler 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
cutler 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$1,100.00

75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v siemens 200
75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v siemens 200
$925.00

EATON 75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
EATON 75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$899.00

POWERFORMER 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
POWERFORMER 75kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v
$799.00

Square D 45 KVA 3 Phase Transformer 480 208 120 Delta to Wye
Square D 45 KVA 3 Phase Transformer 480 208 120 Delta to Wye
$895.00

square d 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220 SORGEL
square d 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220 SORGEL
$1,799.00

15kva transformer 480v 208v 120v volt 3r 480 208y 120 delta wye t0196
15kva transformer 480v 208v 120v volt 3r 480 208y 120 delta wye t0196
$350.00

300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3r 460v volts 480 208 220 300t3h
300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3r 460v volts 480 208 220 300t3h
$2,750.00

Square D 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v 230v
Square D 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v 230v
$549.00

Cutler Hammer 1125 KVA Transformer 480 208Y 120 V48M28T12D Delta Wye 3 ph
Cutler Hammer 1125 KVA Transformer 480 208Y 120 V48M28T12D Delta Wye 3 ph
$960.00

63kva transformer 460v 460v 266v volt fpe delta wye 3r 480v warranty
63kva transformer 460v 460v 266v volt fpe delta wye 3r 480v warranty
$499.00

GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
GE 45kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$549.00

new 150kva transformer 2300v 1328v 460v wye delta 132v 480v
new 150kva transformer 2300v 1328v 460v wye delta 132v 480v
$2,900.00

SQUARE D 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
SQUARE D 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v
$2,399.00

HEVI DUTY 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v
HEVI DUTY 1125kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v
$1,099.00

15kva transformer 480v 208v 120v volt 3r 208y delta wye
15kva transformer 480v 208v 120v volt 3r 208y delta wye
$475.00

1125kva transformer 480v 208v volt 120v stainless steel 3 phase delta wye
1125kva transformer 480v 208v volt 120v stainless steel 3 phase delta wye
$1,600.00

ITE 225 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y225
ITE 225 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y225
$1,680.00

FPE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v
FPE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase 480v
$1,100.00

Hevi Duty 30 KVA Transformer 480 208Y 120 T2H30 Delta Wye 3 Phase AA
Hevi Duty 30 KVA Transformer 480 208Y 120 T2H30 Delta Wye 3 Phase AA
$360.00

75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 440v 220v 230v 3 phase
75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 440v 220v 230v 3 phase
$849.00

Siemens 30 KVA Transformer 480 208 120 3R outdoor DELTA WYE 3F3Y030C copper
Siemens 30 KVA Transformer 480 208 120 3R outdoor DELTA WYE 3F3Y030C copper
$550.00

MOTOMAN 3PH 60HZ 240 480 575V DELTA 208V WYE 45KVA TRANSFORMER 132765 3
MOTOMAN 3PH 60HZ 240 480 575V DELTA 208V WYE 45KVA TRANSFORMER 132765 3
$349.95

square d 225kva transformer 4160v 208v 120v 3 phase delta wye oil filled 416Y
square d 225kva transformer 4160v 208v 120v 3 phase delta wye oil filled 416Y
$7,999.00

45kva transformer 480v 173v 100v 3 phase delta wye 480 173y 100 volt
45kva transformer 480v 173v 100v 3 phase delta wye 480 173y 100 volt
$899.00

Square D 45kva transformer three 3 phase 480v 208v 120v delta wye 230v 460v 220v
Square D 45kva transformer three 3 phase 480v 208v 120v delta wye 230v 460v 220v
$599.00

ITE 1125 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y112
ITE 1125 KVA Transformer 480 208 120 DELTA WYE Cat 3F3Y112
$1,040.00

GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v metal
GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v metal
$1,650.00

GE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase
GE 118kva transformer 460v 460v 266v delta wye 3 phase
$799.00

Delta Wye Recently Purchased:

JVC ISOLATION TRANSFORMER 65KVA DELTA WYE 480V 460V 266V 60HZ 3PH CLASS 220, Marelco 23 kVA 230 460 Delta to 230 WYE TE 300 58 3 M 5739 3PH Transformer 23kVA, Transformer 208 Delta to 120 208 Wye 3 Phase 25KVA, 3 Phase 2100VA Transformer Primary 480V Delta 253A Secondary 380V Wye 303A, GE 1000 kVA P101228 Dry Type Transformer Delta 480 277v Wye and P11228, square d 225kva transformer 4160v 208v 120v 3 phase delta wye oil filled 416Y, ONEAC CLD31500SPL 480 DELTA 65A 208 120 WYE 150A 50 60 HZ 3 PH P N010 300, NEW REX 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v, MGM 300kva transformer 480v 240v 120v delta wye 460v volts 3 phase 230v 220v, new 225kva transformer 3 phase 480v 277v 208v delta wye square d 460v 220v 230v, 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v GE 400, 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v GE, 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v Cutler hammer, new Powertran 175kva transformer 208v 120v 240v 139v 150kva 3 phase delta wye, GE 500kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v meta, Rex 225kva transformer three 3 phase 240v 208v 120v delta wye 230v 220v, 75 KVA GE Transformer 480 208 120 Delta Wye 3 phase with taps, 150kva transformer 2400v 208v 120v DELTA WYE 3 PHASE volt sylvania 220v 230v, new 150kva transformer 2300v 1328v 460v wye delta 132v 480v, 150kva transformer 400v 208v 120v delta wye 380v 220v 230v 3 phase three, 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3r 460v volts 480 208 220 300t3h, 45kva transformer 3 phase 400v 231v 208v delta wye 380v 220v Square d, SQUARE D 300kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v, 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase volt 460v 220v 440v, ITC 300kva transformer 480v 208v 120v delta wye 3 phase 460v 220v 440v, G E 300 KVA 480 208 120 DELTA WYE TRANSFORMER, 93kva transformer 480v 400v 231v delta wye 3 phase volt 380v 220v 75kva 1125, GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v K factor 13, NEW HEVI DUTY 75kva transformer 460v 460v 266v delta wye, NEW 75kva transformer 400v 400v 231v volt 3 phase delta wye 380v, 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v square d, GE 80kva transformer 3 phase 380v 400v 480v 277v DELTA WYE 75kva, square d 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220 SORGEL, 75kva transformer 3 phase 416v 208v 120v delta wye 400V 380v 220v VOLT 3R, GE 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460 440v 220v, 1125kva transformer 240v 208v 120v delta wye 3 phase volt 220v 230v, NEW GE 75kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v 230v, 225kva transformer 3 phase 480v 208v 120v delta wye 460v 220v 440v square d,